Dziś debata na temat raka prostaty w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

W środę, 29 lutego 2012 r. w Opolu, w ramach kampanii „Prostata na lata”, odbędzie się debata medialna pt. „Walka z nowotworem prostaty w województwie opolskim”. Debata organizowana jest przez Fundację „Wygrajmy Zdrowie” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego – Józefa Sebesty. Celem debaty jest znalezienie najlepszych rozwiązań pozwalających na realną walkę z nowotworem prostaty w województwie opolskim oraz podkreślenie wiodącej roli profilaktyki oraz edukacji społeczeństwa w zakresie onkologii. Spotkanie ma służyć popularyzowaniu m.in. poprzez media, wiedzy na temat nowotworu prostaty zarówno wśród opinii publicznej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak również wypracowaniu wspólnego stanowiska, dotyczącego walki z tym nowotworem w województwie. Rezultatem podjętych działań ma być zwiększenie wykrywalności zmian nowotworowych oraz odsetka osób leczonych na wczesnym etapie choroby, co prowadzi do zmniejszenia umieralności z powodu nowotworu prostaty.

„Obecnie choroba nowotworowa, choć nie zawsze uleczalna, staje się często chorobą przewlekłą. Okazuje się bowiem, że wielu chorych z rozpoznaniem choroby nowotworowej przez długie lata może dobrze żyć i cieszyć się każdą chwilą”- mówi dr n. med. Iwona Skoneczna z warszawskiego Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie. Z danych zawartych w raporcie Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2008 r. rak prostaty (gruczołu krokowego) był drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym, na który zapadali mężczyźni w Polsce. W województwie opolskim co roku zachorowuje na ten nowotwór ok. 220 mężczyzn, a jeden na trzech niestety z tego powodu umiera! Rak prostaty w 88% przypadków ujawnia się po 65. roku życia.

Wyleczalność chorób nowotworowych wzrasta systematycznie, ale w największym stopniu nadal zależy od momentu, w jakim choroba zostanie wykryta. Im większa zgłaszalność na badania profilaktyczne i kontrolne tym mniejsza umieralność z powodu złośliwego nowotworu prostaty. Często nowotwór wykrywany jest bowiem zbyt późno, aby go skutecznie leczyć. W gronie specjalistów z dziedzin urologii, onkologii, radiologii oraz innych specjalizacji medycznych i ochrony zdrowia, będziemy wspólnie szukać najlepszych metod walki z nowotworem prostaty w województwie opolskim.

W debacie udział wezmą m.in.:
· dr n. med. Kazimierz Drosik – Konsultant Wojewódzki ds. Onkologii Klinicznej
· lek. med. Roman Szwedowski – Konsultant Wojewódzki ds. Urologii
· lek. Lidia Czopkiewicz – Konsultant Wojewódzki ds. Radioterapii Onkologicznej

· Tomasz Uher – Dyrektor ds. Medycznych Wojewódzkiego Oddziału NFZ
· Wojciech Redelbach – Dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii
· Marek Piskozub – Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
· mgr Wiesława Kaczmarek – Kierownik Opolskiego Rejestru Nowotworów
· inni Specjaliści i przedstawiciele Samorządów

ZA: Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja

Komentarze są zamknięte