Sektor bankowy vs SKOK

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Byliśmy ostatnio świadkami ataków na Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe. Platforma Obywatelska utworzyła ustawę mającą wepchnąć SKOKI do sektora bankowego, co kompletnie zmieniło by charakter tych instytucji finansowych. Co ciekawe nad ustawą pracował Pan Jakub Szulc pracownik banku BHP i Pan Sławomir Neumann, były dyrektor banku NORDEA. Nie ma wątpliwości że ustawa była tworzona przez ludzi reprezentujących lobby bankowe. Na szczęście ustawa nie wejdzie w życie.

http://vod.gazetapolska.pl/994-korzystny-wyrok-dla-skok-ow

Celem działalności SKOK jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Należy zauważyć, że w ustawie wyraźnie jest powiedziane, że SKOK-i prowadzą działalność niezarobkową (non-profit), i sprowadza się ona przede wszystkim do umożliwienia dostępu do tańszych pożyczek i kredytów osobom, które ze względu na niezbyt wysokie dochody nie mogą takich uzyskać w bankach.

 

Tabela przedstawiająca sytuację finansową SKOKÓW w latach 1992 – 2010

Lata

Liczba Kas
(z oddziałami)

Liczba
członków

(w tys.)

Aktywa
(w tys. zł.)

Depozyty
(w tys. zł.)

Pożyczki
(w tys. zł.)

1992

13

14

4 277

3 565

2 985

1993

32

21

11 173

8 528

8 697

1994

106

46

35 446

29 362

25 650

1995

137

85

100 752

91 570

83 431

1996

168

138

219 443

190 446

160 843

1997

237

194

368 260

312 562

280 598

1998

290

259

590 376

528 376

412 482

1999

420

306

882 727

740 056

668 386

2000

560

394

1 199 362

995 251

865 748

2001

680

525

1 752 316

1 558 436

1 235 554

2002

923

703

2 455 086

2 253 906

1 659 780

2003

1 285

924

3 343 652

3 111 630

2 212 939

2004

1 461

1 169

4 228 673

3 937 924

2 856 265

2005

1 553

1 395

5 329 024

4 989 570

3 502 929

2006

1 589

1 551

5 969 789

5 552 966

4 047 299

2007

1 663

1 669

7 324 988

6 705 001

5 147 320

2008

1 757

1 856

9 446 921

8 604 073

6 932 627

2009

1 801

2 026

11 637 339

10 842 415

8 411 273

2010

1 851

2 177

14 014 363

13 028 073

9 792 675

Źródło: www.skok.pl

Najważniejszy wniosek wysuwający się po analizie danych jest taki że SKOKI mają zawsze w 100% pokrycie w depozytach w stosunku do udzielonych kredytów. Pokrycie to w roku 2010 wynosiło 133% i przez inne lata kształtowało się podobnie. Można też zauważyć bardzo dynamiczny wzrost liczby palcówek i członków (2,3 mln rok 2011). Rok 2008 jak wiadomo był początkiem globalnego kryzysu finansowego, SKOKI w tym czasie zwiększają swoje depozyty o 4,4 mld zł a udzielone pożyczki o 2,86 mld zł. Banki komercyjne w tym czasie radykalnie ograniczyły swoją akcję kredytową.

Tabela przedstawia stosunek depozytów do udzielonych kredytów w 5 największych bankach w Polsce (Sprawozdania Jednorodne rok 2010)

Depozyty Kredyty Pokrycie w %
PKO BP 69,56 mld zł 128,99 mld zł 53,92%
PEKO SA 46,44 mld zł 77,05 mld zł 60,27%
BRE BANK 17,56 mld zł 59,37 mld zł 29,57%
BZ WBK 25,5 mld zł 33,20 mld zł 76,80%
MILLENIUM 23,77 mld zł 33,36 mld zł 71,25%

Wskaźniki pokrycia mieszczą się w przedziale między 60 a 70% a średnia SKOKÓW z ostatnich trzech lat wynosi 128%. Banki udzieliły prawie dwa razy więcej kredytów niż posiadały depozytów. Warto też podkreślić że w większości są to depozyty krótkoterminowe do jednego roku zapadalności. Niski wskaźnik BRE BANK-u wynika z innych źródeł finansowania działalności tego banku, między innymi z rynku Catalyst.

Stając się członkiem SKOK-u stajesz się członkiem spółdzielni więc jesteś współwłaścicielem a w banku jesteś tylko klientem. Banki komercyjne są to instytucje nastawiane na jak największe zyski i zaspokojenie swoich akcjonariuszy. Oczywiście w samym dążeniu do zysku nie ma nic złego, jest to reguła wolnego rynku. Zysk jest wynagrodzeniem przedsiębiorcy za dobrze zaspokojone potrzeby klienta. Tylko czy to taki do końca wolny rynek po atakach na SKOK, które jak widać mają o wiele lepszą kondycję finansową niż banki komercyjne w Polsce.

Pogratulować kolejnego ataku naszej władzy na coś co dobrze funkcjonuje w naszym kraju.

Autor: Maciej Wilk, źródło: Wikipedia, skok.pl

 

  1. Piotr Rubas
    | ID: 67f47e89 | #1

    Banki to światowe żydostwo a SKOK-i są przedsięwzięciem chrześcija, opartym na uczciwości a nie na lichwie jak w pierwszym przypadku

Komentarze są zamknięte