Maria Konopnicka na Dzień Kobiet

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu w ramach cyklu Marzec Kobiet zaprasza na wernisaż wystawy Maria Konopnicka wieszczka i/lub emancypantka? oraz wykład „Podwójne życie Konopnickiej” – dr Leny Magnone  8 marca 2012 r., o godz. 13.00  Galeria ZAMOSTEK, MBP. Wstęp wolny.

Wystawa została przygotowana z okazji 170. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej. Zaprezentowane zostaną pierwsze wydania dzieł Marii Konopnickiej pochodzące ze zbiorów MBP w Opolu, opracowania życia i twórczości autorki wydane na przestrzeni kilku ostatnich lat oraz fragmenty listów oraz wspomnień o autorce. Wystawa Maria Konopnicka wieszczka i/lub emancypantka? próbuje ukazać autorkę „Roty” w inny, nie stereotypowy sposób. Cel wystawy doskonale współgra z celem, który postawiła sobie Lena Magnone pisząc książkę „Maria Konopnicka: lustra i symptomy”, a który to cel został przez wydawcę książki wyrażony w następujący sposób:

Twórczość Marii Konopnickiej, przez wiele lat oficjalnie lansowana, funkcjonuje dziś często jako synonim anachronizmu i prowincjonalności. W stulecie śmierci pisarki Lena Magnone kwestionuje ten obraz, sięgając do rzadziej bądź wcale nieprzywoływanych utworów oraz niepasujących do schematu momentów jej biografii. Książka wykorzystuje narzędzia krytyki feministycznej i psychoanalizy, by zapytać o to, co zostało postawione na pokaz, i o to, co zostało wyparte. Konopnicka wyczytana między innymi z niepublikowanych dotąd listów do córek ma niewiele wspólnego z narzuconą jej rolą narodowej wieszczki, najważniejszym tematem jej dzieła okazuje się poszukiwanie języka dla kobiecego doświadczenia. Celem książki jest przekazanie tłumionego przez ponad sto lat głosu Konopnickiej. Odzyskanie jej dla współczesności.

Lena Magnone – absolwentka Wydziału Polonistyki oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Stypendystka Fundacji Tygodnika „Polityka” (program „Zostań z nami!”). Edytorka listów Marii Konopnickiej do dzieci oraz autorka książki „Maria Konopnicka: lustra i symptomy”.

Oprac. TK, mbp.opole.pl

Wystawa czynna będzie do 6 kwietnia 2012 r

  1. J
    | ID: 6ba44cf4 | #1

    Feminizm gorszy niż zaraza

Komentarze są zamknięte