Konsultacje społeczne Strategii rozwoju Opola w latach 2012 -2020

Redaktor Obywatelski

W marcu rozpoczynają się konsultacje społeczne części postulatywnej dokumentu Strategii. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Opola do wypowiedzenia się na temat priorytetów rozwoju miasta.

W marcu prace nad nową Strategią rozwoju Opola na lata 2012-2020 wkroczyły w fazę końcową. Przy udziale zespołu konsultacyjnego, złożonego z ekspertów z różnych dziedzin życia społecznego, przygotowana została lista trzech priorytetów rozwojowych.

Aby zrealizować założenia Strategii dla każdego z priorytetów określono cele, które należy osiągnąć i działania, które należy zrealizować. Zachęcamy do zapoznania się z częścią postulatywną dokumentu oraz do podzielenia się uwagami, które Państwa zdaniem mogą wpłynąć na osiągnięcie założonych celów.

Propozycje zmian oraz uwagi można wysyłać drogą elektroniczną do Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju na adres: [email protected]

Za: www.opole.pl

oprac: ŁŻ

Komentarze są zamknięte