„Jesteśmy Wku…ni” – 10 marca manifestujemy w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Patrzmy władzy na ręce dla naszego i jej dobra. Odejdźmy od komputerów, aby i oni mogli spojrzeć nam w oczy. Bo jesteśmy, jak duża część świata – Wk…i! Ludzie mają prawo wyrażać swoje opinie i emocje. Bądźcie razem z nami!

Cały Świat XXI wieku staje przed wielkim wyzwaniem i rekonstrukcją panujących w nim zasad. Społeczeństwa to żywe organizmy i nie wolno dokonywać na nich socjotechnicznych doświadczeń i manipulacji. Chleb, igrzyska i Internet to w XXI wieku za mało. Mylą się aroganckie elity polityczne uważając, że ich słowa i wyroki są ważne jeszcze przed wygłoszeniem. Pęd do władzy, jej zdobycia i utrzymania może wykoślawić najlepszych liderów – i społeczeństwo obywatelskie wyraźnie to widzi.

Ludzie mają prawo wyrażać swoje opinie i emocje. Nawet jeśli nie podoba się to pewnym gremiom. Może mówić o tym, co dotyka je bezpośrednio. To nie jest punkt widzenia rządów, partii czy innych organizacji. To spojrzenie tych, o których zapomina się tydzień po ogłoszeniu wyników każdych wyborów, gdy na wierzch zaczynają wypływać prawdy ukrywane w programach wyborczych, gdy na nowo w innej układance takie same zakłamanie, obłuda i cynizm.

Opolska manifestacja Wkurwionych jest drugą z cyklu podobnych manifestacji przeprowadzanych na terenie całego kraju. Tworzy ją nieformalna grupa organizacyjna odpowiedzialna w części także za organizowanie uprzednich  manifestacji przeciw podpisaniu porozumienia ACTA wspomagana przez Stowarzyszenie Ruch Demokratyczny – Akcja Obywatelska.  Element ACTA (poszerzony o mniej znane, a równie ważne dokumenty i plany) oczywiście jest stale obecny w naszych działaniach.  „Jesteśmy Wkurwieni” jest częścią ogólnoświatowego protestu i należy wyraźnie to zaznaczyć. Nasza manifestacja została zgłoszona do ogólnoeuropejskiego zestawienia z tym związanych wystąpień. Mimo zmian jakie także dzięki „głosowi ulicy” następują nie zamierzamy porzucać tematu i koniecznym jest ciągłe dawanie znaków o swej determinacji.

Rzeczywistość Polska jest jednak tak złożona i skomplikowana, że nie wolno nam zatrzymać się jedynie na sprawie ACTA. Ludzie mają już solennie dość różnorakich wybryków władz dnia codziennego. To już przechodzi każdą wytrzymałość. Musimy temu także dać wyraz!

W czasie trwają manifestacji w jednym z Punktów Zapalnych będzie istniała możliwość wypowiedzenia się mieszkańców Opola o ich, prywatnych, lokalnych bolączkach, wkurwieniach, by mogli usłyszeć to wszyscy. W całej Polsce zdenerwowanie ludzi zogniskowane jest wokół podobnych tematów, jednak zawsze istnieją elementy specyficzne dla danego miasta. 10 marca w Opolu będzie można o nich głośno powiedzieć! Niech usłyszy cały Świat.

Patrzmy władzy na ręce dla naszego i jej dobra. Odejdźmy od komputerów, aby i oni mogli spojrzeć nam w oczy. Bo jesteśmy, jak duża część świata – WKURWIENI!

Manifestacja odbędzie się 10.03.2012 roku w sobotę. Początek planowany jest na godzinę 16 na Placu Teatralnym.  Stamtąd ulicą Ozimską kierujemy się do Placu Wolności, gdzie złożone zostaną kwiaty pod Pomnikiem Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego. Tutaj także planowany jest Punkt Zapalny Marszu.
Dalej ulicą Kraszewskiego, Zamkową, Mostem  na Kanale, Piastowską pod Urząd Wojewódzki gdzie zatrzymamy się w kolejnym Punkcie Zapalnym. Dalej trasa wiedzie przez ulicę Mozarta (most), Krakowską, pod siedzibę opolskiego PO – ulica Krakowska 38. Zamierzamy tam rozwiązać manifestację.

Z najdziecie nas na Facebooku –https://www.facebook.com/events/322446331136475/

  1. Eleonora
    | ID: 57d2c77d | #1

    ..nie wiem… nie wiem…
    Na świecie tzw. Ruch Wkur…ch sponsorują organizacje lewackie!
    Dlatego też, uważałabym na tych ludzi.

Komentarze są zamknięte