Wstępne wyniki spisu powszechnego

Niezależna Gazeta Obywatelska6

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce w 2011 r. był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzony został na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. według stanu w dniu 31 marca 2011 r. o godz. 24.00.

Spis ludności 2011 obejmował osoby stale zamieszkałe (zameldowane) na obszarze Polski bez względu na fakt, czy te osoby przebywały w kraju w czasie spisu czy też były za granicą oraz osoby przebywające czasowo. Spis był przeprowadzony w budynkach, mieszkaniach, obiektach zbiorowego zakwaterowania i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami.

Wyniki spisu ludności wykazały, że zgodnie z definicją ludności faktycznej (stosowanej dotychczas w spisach ludności i badaniach demograficznych) w Polsce w dniu 31 marca 2011 roku mieszkało 38,5 mln osób, tj. o 0,8 % więcej w stosunku do wyników bieżącego bilansu ludności za 2010 rok (bilans ten został opracowany na podstawie danych pochodzących z poprzedniego spisu ludności 2002 oraz ruchu naturalnego i migracji, jakie miały miejsce w latach 2003-2010).

Wyniki spisu 2011 wykazały wstępnie, że wśród stałych mieszkańców Polski prawie 99,7% (38 401 tys.) to obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, 0,2% stanowili cudzoziemcy. Nie ustalono obywatelstwa dla niespełna 0,1%. Dla porównania w 2002 r. prawie 98,2% stanowili obywatele polscy, 0,1% – cudzoziemcy, dla około 1,7% nie została ustalona przynależność państwowa.

Z możliwości wyrażenia podwójnych tożsamości etnicznych skorzystało 871 tys. osób. Na podstawie wstępnych wyników uzyskanych z badania spisowego można stwierdzić, że wśród mieszkańców Polski dominuje ludność o jednorodnej polskiej tożsamości narodowej obejmująca 35 251 tys. co stanowi 91,6%.

Około 834 tys. (2,17%) osób posiada zarówno polską jak i inną niż polska tożsamość narodowo-etniczną. Deklarujący wyłącznie niepolską przynależność narodową lub etniczną stanowią grupę liczącą 554 tys.(1,44%) osób, z czego 38 tys. – to identyfikujący się z dwiema niepolskimi narodowościami. W sumie odnotowano – jako odpowiedź na pierwsze lub drugie pytanie etniczne – 809 tys. deklaracji śląskich, przy czym mniej niż połowę z tego (362 tys.), wyrażono jako identyfikację pojedynczą, częściej natomiast wskazywano identyfikację śląską łącznie z polską – 415 tys. Wśród 228 tys. ogółu osób deklarujących przynależność kaszubską, 212 tys. stanowiły takie, które zadeklarowały przynależność polsko-kaszubską, zaś 16 tys. – wyłącznie przynależność kaszubską.

W 2011 r. odnotowano mniejszą niż w poprzednim spisie liczbę osób deklarujących przynależność niemiecką – w sumie 109 tys.(wobec ponad 150 tys. w NSP2002 r.), z czego 26 tys. zadeklarowało narodowość niemiecką jako jedyną, a 52 tys. – wraz z polską.

 Źródło

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf

 1. Karteziusz
  | ID: 73550e64 | #2

  hu hu ha :) i po ślunzakach

 2. Pejter
  | ID: 033a7f51 | #3

  Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak, 109% przyrost (w 2001 – 173.200 obywateli RP, w 2011 – 362.000 obywateli RP) osób deklarujących wyłącznie narodowość śląską to potworna klęska :)
  Nawet w dokopywaniu komuś należy zachować umiar, bo inaczej staje się żałosnym – wpotylicę.pl właśnie tego dokonało.

 3. svatopluk
  | ID: a38f5be7 | #4

  Nie ważne ilu policzyli – ważne jak to się intepretuje.

  towarzysze radzieccy byliby dumni z tego portalu:)

 4. silus
  | ID: 54d491ab | #5

  Po ślunzakach ALE nie po Ślonzokach Karteziuszu!!!Ponad 100 % wzrost mimo spisanych 20% ludności.

 5. 2 sierpnia 2012, 11:00 | #1
Komentarze są zamknięte