Konkurs dla dziennikarzy piszących o oświacie

Niezależna Gazeta Obywatelska

Konkurs ibeTematem pracy konkursowej – materiału dziennikarskiego – może być dowolne zagadnienie związane z dziedziną edukacji i szkolnictwa w ujęciu lokalnym, które ma na celu propagowanie i promowanie działań zmierzających do poprawy jakości edukacji, a w którym to materiale znajduje się odwołanie do badań IBE przeprowadzonych w ramach projektu Entuzjaści Edukacji.

Tematyka pracy może dotyczyć np. wczesnej edukacji i opieki, oświaty, dydaktyk szczegółowych, ekonomii edukacji, styku edukacji i rynku pracy, dobrych praktyk nauczycieli i szkół, dobrych praktyk i rozwiązań organów zarządzających szkołą. Prace powinny odwoływać się do publicznie dostępnych wyników badań i raportów Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczących projektu Entuzjaści Edukacji.

Uczestnicy konkursu

Udział w konkursie „Zostań Entuzjastą Edukacji”, mogą wziąć dziennikarze gazet, czasopism oraz profesjonalnych redakcji internetowych o zasięgu lokalnym lub regionalnym, których materiały o tematyce edukacyjnej zostały opublikowane w okresie od 1 października 2014 r. do 1 lutego 2015 r.

Harmonogram konkursu

• Rozpoczęcie konkursu: 3 grudnia 2014 r.
• Zakończenie przyjmowania prac: 5 lutego 2015 r.
• Ogłoszenie wyników: do 20 lutego 2015 r.

Regulamin konkursu do pobrania na www organizatora.

Organizatorem Konkursu jest firma Marketing & Communications Consultants, działająca w porozumieniu z Instytutem Badań Edukacyjnych – instytutem badawczym, realizującym projekt systemowy „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

T

Komentarze są zamknięte