Dyktatura ciemniaków – praca profesora Ziemowita Miedzińskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska

dyktatura-ciemniakow-ziemowit-miedzinskiNakładem związanego z prawicową księgarnią wysyłkową CapitalBook wydawnictwa Capital ukazała się 300 stronicowa praca profesora Ziemowita Miedzińskiego „Dyktatura ciemniaków”. Autor w swej na poły biograficznej pracy przybliżył czytelnikom realia walki władzy komunistycznej z polską inteligencją w PRL

Jedną z przyczyn nienawiści przedstawicieli komunistycznej dyktatury do inteligencji były kompleksy komunistów wynikające z powszechnego w ich środowisku braku wykształcenia. Jak można przeczytać na kartach pracy profesora Miedzińskiego „tragikomiczne jest to, że dygnitarze partyjni, nie tylko ze środowiska śląskiego, kończyli właściwą edukację szkolną na bardzo niskim szczeblu, często nie mając nawet świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Tak było w przeszłości z Bierutem, który dwukrotnie próbował bezskutecznie sforsować niepoddającą się przeszkodę w postaci piątej klasy szkoły podstawowej. Najważniejszy minister, gdyż szef wszechwładnego i potężnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Stanisław Radkiewicz ukończył jedynie 3 takie klasy, a jego I zastępca Roman Romkowski jeszcze jako Natan Kikel-Grinspan nie mógł poszczycić się nawet takim skromnym rezultatem, gdyż jego ostatnie świadectwo szkolne kończyło się na drugiej klasie. Gierek na jednym z posiedzeń bronił się przed tym nowym obowiązkiem, argumentując swoje wątpliwości brakiem wykształcenia, a także trudnościami w radzeniu sobie z czytaniem. Przez grzeczność nie wspomniał o pisaniu. Jednakże tego typu bariery wydawały się jego kolegom partyjnym całkiem przesadzone i nieistotne, a gdyby je traktować poważnie, to trzeba byłoby przemeblować nie tylko sekretariat, ale całe KC, nie zapominając o Biurze Politycznym i funkcjonariuszach terenowych”

W pracy wydanej przez Capital poruszony został też, wygodny dla postkomunistycznych i wywodzących się z agentury władz III RP, problem powszechnej skandalicznej niewiedzy młodzieży polskiej. Profesor Miedziński stwierdził na kartach książki, że „mając bliskie kontakty dydaktyczne ze studentami, zaobserwowałem z przerażeniem, że ich wiedza nie tylko dotycząca przeszłości dziejowej, ale także wiedzy politycznej przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. Oczywiście, tego rodzaju zamierzona strategia układu okrągłostołowego wpisuje się negatywnymi koleinami w plan wynaradawiania i ogłupiania nie tylko najmłodszej generacji, ale całego społeczeństwa, aby proces odcinania od korzeni duchowych i tradycji narodowych doprowadził do łatwiejszego zniewolenia Polaków. Tego rodzaju taktyka nie stanowi zjawiska nowego, ale jest to kontynuacja taktyki komunistycznej, narzuconej przez sowiecki bolszewizm. Jak wiadomo, nie tylko zbrodnia, ale także wszechogarniające kłamstwo tkwiło u podstawy systemu”.

Profesor Ziemowit Miedziński jest specjalistą w dziedzinie historia filozofii. Wykłada w Państwowej Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, oraz w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; na Wydziale Nauk Społecznych. Tematem jego rozprawy habilitacyjnej był antyracjonalistyczny światopogląd historiozoficzny Zygmunta Krasińskiego.

Wydawca książki wydawnictwo Capital specjalizuje się w publikacji książek dotyczących historii Polski i idei prawicowych. Wśród autorów Capital znaleźli się: Tadeusz M. Płużańskiego, Leszek Żebrowski, Roman Dmowski, Wiktor Poliszczuk.

Jan Bodakowski

tekst na ten temat pierwotnie ukazał się w miesięczniku „Uważam Rze” 2/2005 luty s.93

Komentarze są zamknięte