ZUS bliżej Obywatela: Jeśli dorabiałeś do emerytury to rozlicz się z ZUS

Autor Obywatelski

Dorabiałeś w ubiegłym roku do wcześniejszej emerytury lub do renty? Jeszcze przez kilka dni możesz powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.Pobierający wcześniejsze emerytury oraz renciści powinni pamiętać o ograniczeniach w dorabianiu. Jeśli przekroczą limit dodatkowych przychodów, ZUS musi ich świadczenie okresowo zmniejszyć lub zawiesić jego wypłatę. Pierwszą graniczną kwotą jest 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Jeśli dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli przekroczą ten limit, świadczenie będzie zmniejszone. Drugi próg, to 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy zostanie przekroczony emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje. Do końca lutego trzeba przedłożyć w ZUS zaświadczenie o przychodach osiągniętych w 2016 roku. Takie dokumenty wystawiają zakłady pracy. Emeryci i renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Jest grupa świadczeniobiorców, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń. Oni nie muszą informować ZUS o przychodach. To emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Limit nie obowiązuje też niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Sebastian Szczurek ZUS Opole

Komentarze są zamknięte