Archiwum

Archiwum dla 18/05/2017

Czy mamy za co kochać Rosjan?

Redaktor 6

Fragment oficjalnej dokumentacji Ligi Narodów dot. propozycji objęcia przez Polskę mandatu w sprawie reprezentowania interesów Tatarów krymskich (United Nations Archives at Geneva).

Rosjanie przez ponad cztery wieki nie mogą Polakom najwyraźniej zapomnieć własnej oferty skierowanej do Zygmunta III Wazy z propozycją … aby jego syn królewicz Władysław Waza został ich carem. Taka jest mentalna przyczyna ich stosunku do Polaków do upadku dynastii Romanowów. Część Rosjan – miłośników komunizmu – nie mogła nam później zapomnieć klęski w 1920 pod Warszawą. Obecne ich kompleksem jest polski wkład w rozpad ZSRR i „oderwanie się zdobyczy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej” od ich państwa.

Czytaj więcej…